ONLINE TACHOGRAF 

BEZ STAROSTÍ POD KONTROLOU

Z hlediska bezpečnosti silniční dopravy, se staly tachografy nedílnou součástí provozu vozidel nad 3,5t. Jelikož se jedná o zákonnou povinnost dle Evropské dohody AETR a Nařízení ES č. 561/2006 je provoz spojen s řadou povinností. Jednou z nich je pravidelné stažení dat z provozu vozidla a řidiče. Díky modernizací v podobě digitalizace tachografu, Vám náš moderní systém přináší jednoduchý a automatický způsob, jak tyto zákonné povinnosti splnit bez nutnosti zásahu člověka.  


Dalším aspektem vyplívajícím z časových povinností řidičů (prodloužení jízdy, nebo zkrácení denní pauzy) Vám náš systém přináší unikátní přehled o aktuálním stavu čerpání těchto výjimek, i s přehledem aktuálního výkonu daného řidiče. Vše živě. 


ŽIVÝ INTUITIVNÍ PŘEHLED

V moderním dispečinku je velice důležité mít vždy aktuální data. To se týká i dat ohledně stavu výkonu aktuálního řidiče ve vozidle. Proto naše TERMINÁLY 640 čtou živě data z tachografu a zároveň propočítávají budoucí pauzy, ukazují aktuální stav výkonu a velice ulehčují další plánování. Tento nástroj se stává nedílnou součástí profesionalizace dispečinku v dopravě využívající tachografy.

STAV

ČAS ŘÍZENÍ

PRODLOUŽENÍ

ČAS VÝKONU

PAUZA

ZKRÁCENÍ

Na úvodní obrazovce hned zjistíte aktuální stav činnosti, (práce, řízení, odpočinek nebo pauza), hodnotu čistého času řízení. Dále interaktivně zobrazený počet volných možností prodloužení řízení o 1h (až 2x Prodloužení). Dalším údajem je čas počátku práce a čas čistého výkonu. Poslední 2 ukazatele zobrazují čas probíhající pauzy či odpočinku a počet možností zkrátit denní odpočinek (až 3x zkrácení).

DATA Z TACHOGRAFU ONLINE

Díky propojení našeho terminálu s tachografem získáte možnost využít online stahování dat (DDD soubory) přímo z vozidla rovnou do systému a zároveň do tachografu vozidla zaznamenat údaje o firemní kartě, která stažení provedla. Systém Vám pak ukáže, zda některý řidič nemá překročenou zákonnou dobu 28 dní pro stažení. I když tento stav může nastat spíše v momentě, že řidič je v aktivním stavu zanesen v sytému, ale už u Vás nepracuje, nebo je mimo práci více jak 28 dní. I tak je dobré mít přehled. 

STAHOVÁNÍ ŘIDIČE DLE ZÁKONA

Na obrázku vpravo vidíte opět, jak přehledně a jednoduše zjistíte, který řidič byl stažen a kdy. Zároveň je u něho nejaktuálnější soubor, který si můžete okamžitě stáhnout a přenést do vyhodnocovacího softwaru nebo si stáhnou pro hromadný import všechny najednou.

V levé časti jsou řidiči, kteří jsou staženi v zákonné lhůtě 28 dní a napravo červeně označení jsou řidiči, kteří z nějakého důvodu neměli kartu v tachografu napojeném na naši jednotku po dobu delší než je uvedený limit.

.

STAHOVÁNÍ VOZIDLA DLE ZÁKONA

To samé jako u řidiče platí i u samotného vozidla. I zde systém hlídá zákonnou normu 3 měsíců. Systém pravidelně stahuje každý měsíc nový soubor DDD, který si můžete obratem importovat do vyhodnocovacího softwaru. 

JEN 2 VĚCI VÁS DĚLÍ OD KLIDU S TACHOGRAFEM