PALIVO POD KONTROLOU

Do našeho přehledného systémového jádra GPS Force jsme implementovali inteligentní celkovou  kontrolu   paliva. Pro každého kdo podniká, by mělo být prioritou  získat kontrolu nad náklady a u kterých jiných nákladů začít, než u nákladů za palivo. 

My Vám s našim unikátním systémem GPS Force  poskytneme plnou a automatizovanou kontrolu. 

 

KDO VYUŽIJE KONTROLU PALIVA?

Čím větší nádrž, tím důležitější je její kontrola. Proto hlavní výhody funkce kontroly paliva využijí velká nákladní vozidla. Ale i dodávkové nebo služební osobní vozidla je dobré mít pod kontrolou. Už jen vědomí funkčnosti našeho systému  působí preventivně a významně se promítne v úspoře za palivo. Systém GPS Force autoreportuje jak rozdíl spotřeby  a tankování, tak i manipulaci s nádrží (algoritmus v čase zkontroluje, zda nejde o planý poplach náklonem nádrže).

ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCE KONTROLY PALIVA

I když systém vypadá velice jednoduše a i se s ním tak pracuje, obsahuje náš unikátní algoritmus pro kontrolu paliva.  Naše jednotka propojí údaje o aktuální spotřebě, průtoku paliva i stavu hladiny nádrže a to vše v přímém přenosu.  Systém údaje vyhodnotí dle Vašeho požadavku a upozorní Vás pouze na nejasnosti a to jak v tankování, tak i při  manipulaci s nádrží.

VŠE ZAČÍNÁ TANKOVÁNÍM

Celý systém  GPS Force  je založen  na  automatickém  provozu a jinak tomu není ani u funkce kontroly paliva.  Systém přijímá importy od všech předních čerpacích stanic či tankovacích systému.(CCS, Shell, OMV, Benzina...) Importy  Vám klidně nastavíme i s Vaší  čerpací  stanicí. Lze využít jak plnou automatiku nebo je zadat manuálně.  

PALIVO V NÁDRŽI POD DOHLEDEM

Od okamžiku natankování plné nádrže systém přímo  z vozidla zaznamenává údaje o průtoku paliva motorem. Jakmile vozidlo natankuje opět plnou nádrž, systém  propočítá  z tankovacího lístku přesnou spotřebu a množství využitého paliva a porovná vše s fyzickým  množství paliva spotřebovaného motorem.

POKROČILÝ REPORTING

V případě, že zjistí rozdíl, který je nad definovanou  tolerancí, odešle okamžitý report pomocí SMS nebo  na předdefinované emaily. Report může být jako  kompletní přehled rozdílů definovaných aut, nebo  bude odesílán jen v okamžiku vzniku problému.  V  “problémovém” reportu je pak detailně vyznačena poloha, čas i o které vozidlo se jedná.

KAM INSTALOVAT NAŠE JEDNOTKY?

OSOBNÍ VOZIDLA

MOTOCYKLY

PRACOVNÍ TECHNIKA

LODĚ

LETADLA

BROŽURA S POPISEM FUNKCE KONTROLY PALIVA