DIETOVÝ SYSTÉM

Při tvorbě systému se vždy kladl důraz na propracovanost, jednoduchost a hlavně automatizaci procesů. Jedním z velkých požadavků na automatizované procesy od dopravců bylo přijít s řešením plně autonomního dietového systému reflektující zákonné požadavky. Toto řešení jsme implementovali a získáte tím : JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ DIET, AUTOMATIZACI A PŘEHLED

 

JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ

V jednoduchosti je krása není jen běžné rčení, ale i motto při tvorbě tohoto modulu diet. Vyřešili jsme složitou problematiku a celou ji zautomatizovali v jednoduchém procesu. Vše probíhá na pozadí systému. Na Vás zůstanou jen dva jednoduché kroky v podobě nastavení diet pro všechny řidiče a vytvoření oblastí, kde se diety nepočítají. Vše ostatní už za Vás systém vyřídí.


NASTEVENÍ SAZEB A JEJICH KONTROLA

Nastavením diet pro všechny řidiče zadáte parametry všem řidičům, sytém navíc hlídá zákonné normy a popřípadě Vás upozorní na změny. Dále je možné provést individuální nastavení pro konkrétního řidiče zvlášť.

VŠICHNI ŘIDIČI

Nejdříve je potřeba v sekci

Nástroje / Cestovní náhrady v pravém rohu kliknout na symbol  a dále na Nastavení diet pro všechny řidiče.

Zde si nastavte globální hodnoty pro všechny řidiče, systém Vám zároveň doporučí hodnoty, které jsou pro daný rok stanoveny dle zákona.

INDIVIDUÁLNĚ ŘIDIČ

Možnost nastavení individuálních hodnot Nástroje / Řidiči kliknout upravit a dále Cestovní náhrady

 

KONTROLA SAZEB

Systém aktualizuje hodnoty pro diety dle zákonných norem. Při zadávání nižších hodnot, než je stanovený limit Vás systém upozorní. 

REKAPITULACE

  • Globálně nastaveno
  • Individuální přístup k řidičům
  • Zákonná kontrola

NASTAVENÍ OBLASTÍ BEZ DIET

Nyní stačí jen vytvořit oblasti, kde se diety nepočítají a přidat je v globálním nastavení pro všechny řidiče, nebo individuálně konkrétnímu řidiči v sekci řidičů. 

VYTVOŘENÍ OBLASTI

Oblasti se tvoři velice jednoduše a jejich využití je širší. Zde se ale vytvoří pro označní místa, v kterém si buď globálně pro všechny řidiče (například firemní parkoviště) nebo individuálně pro jednotlivě řidiče nepřejete počítat diety.

JAK TO FUNGUJE?

Systém pomocí GPS přesně hlídá zda se vozidlo pohybuje v tuzemsku nebo v zahraničí. Dále počátá přesný čas strávený v dané zemi na základě přesného času překročení hranic. Následně vyřadí čas vozidel v oblastech mimo dietu (firemní či domácí parkoviště)  a vytvoří komplexní výpočet na základě zakonných sazeb, individuálních sazeb a kurzů v danný den dle ČNB.

EXPORTOVAT HOTOVÝ VÝSTUP

Pak již stačí v nástrojích v cestovních náhradách vybrat měsíc a exportovat, buď jednotlivého, nebo všechny řidiče v excelu. Samozřejmě je možnost si každého řidiče za dané období zobrazit.